Opublikowano:

veto!

Majątek w rękach prywatnych jest lepiej zarządzany! Więc o wiele lepiej dla

lasów, kamienic, firm przedwojennych, rezydencji żeby należały do swojego

prywatnego właściciela! Bo państwowa opieka już dzisiaj nie nadąża. Dobrymi

przykładami są sypiące się kamienice, czy rezydencje, które bardzo często w

stanie ruiny są wciskane wraz z lokatorami komunalnymi właścicielom

przedwojennym. A kiedy raz na pół roku jakiś urząd coś wyremontuje to jest

wielka uczta w telewizji, przyjedzie jakiś prezydent miasta, politykierzy do

jakiegoś odrestaurowanego muzeum.
Dlaczego w wielu Polakach siedzi mentalność komunistyczna, psa ogrodnika? Chyba

lepiej mieć bardzo bogatą klasę polityków, właścicieli ziemskich, niż żebrać od

usa, czy z brukseli o jakieś inwestycje wielkiego koncernu, który nie będzie się

liczył z Polską!