Opublikowano:

towarzysz pracowal

w gospodarce realnej za komunizmu?

Wtedy kiedy ta polska gospodarka realna nie potrafila nawet wyprodukowac

wystarczajacej ilosci papieru toaletowego?