Opublikowano:

Rostowski przedstawia prezydentowi założenia re…

Poprzyj skutecznych polityków – wpisz w wyszukiwarkę Google “Pierwszy

Wolny Sondaż Wyborczy”, wyszukaj lub kliknij wolny sondaż wyborczy i

zagłosuj.
Wyniki głosowania przez internatów są zupełnie inne od oficjalnie

prezentowanych, już zagłosowało ponad 19082 Polaków i ciągle głosują.
Drogi wyborco pamiętaj, jaka jest różnica pomiędzy obietnicą, a jej

realizacją, czym się różni obiecanie pieniędzy od dania pieniędzy,

czym odróżnia się mówienie od robienia.