Opublikowano:

Re: Zdobył „tytuła” i „splendora”

Gwoli ścisłości: za kogo? za co?; powinieneś więc napisać: za co? nie: za czego?

Poza tym, przy takiej masie błędów, jaka zdarza się w tekstach na portalach

internetowych, czepianie się formy, która jest dopuszczalna w polszczyźnie

potocznej, jest chyba przesadą.