Opublikowano:

Re: Wypowiedź prezesa NBP umocniła złotego

Dokładnie, gugcia0. Tylko że burzysz dobre samopoczucie takich, co to lubią być

na haju, przynajmniej werbalnym.