Opublikowano:

Re: trywializm

> Wcześniej wyliczyłem wersję z dwoma losowaniami

> (dwie zmienne losowe niezależne: P(A i B) = P(A)*P(B)):

> p(k) = (2*cos^2(k) + 1)/8;

>

> i to jest wersja Balla (sprawdź w oryginale) –

> takim rozumowaniem doszedł do swojego twierdzenia.
Bardzo możliwe. Ale że nie rozmawiamy o tym jakim rozumowaniem on doszedł do swojego twierdzenia, tylko czy samo twierdzenie jest prawdziwe.

Tutaj jest przedstawiony nieco inny dowód, o wiele prostszy. Nie ma sensu atakowanie tamtego dowodu, bo nawet jeśli tamten byłby całkowicie błędny, nie wpłynęłoby to w żaden sposób na ten.
> Jednak wiemy od same początku, że mamy pary skorelowane,

> zatem zależne (maksymalnie!).

>

> Czyli, co?

> Chyba należałoby uwzględnić ten szczególik?

> I. dwie zmienne niezależne

> II. dwie w 100% zależne – pełna antykorelacja

> jest różnica, czy nie?
Mamy tutaj dwa rodzaje korelacji: korelacja pomiędzy stanami fotonów (pełna) i korelacja pomiędzy wynikami dwóch pomiarów (częściowa). Korzystamy z faktu, że korelacja pomiędzy stanami fotonów jest pełna do wyliczenia korelacji pomiędzy […]