Opublikowano:

Re: Jaki jest koń – każdy widzi

Szanowni ekolodzy

Czyli sortownię, czy instalację przetwarzania odpadów może wybudować

tylko firma transporująca odpady? My mamy składowisko, już część

wybudowanych instalacji, ale nie mamy zagwarantowanego strumienia odpadów.

Nie jesteśmy firmą która wywozi odpady. Dalsze inwestowanie to dla nas

potworne ryzyko. Natomias spora część firm transportowych zakupuje np.

sito i to jest cała ich instalacja do przekodowania odpadów. I z tym

problemem zamierza walczyć minister. Odpady muszą być pod kontrolą, bo

inaczej nic pod względem ochrony środowiska w Polsce się nie zmieni. Tak

jest w 25 krajach Uni, a tylko u nas inaczej. Czyli co, u nas jest lepiej,

jesteśmy mądrzejsi? Postarajcie się Panowie ekolodzy spojrzeć na to od tej

strony. Akurat w tym temacie popieram bardzo pomysł Pana ministra, oby mu

się tylko udało.