Opublikowano:

Re: Brak VATu byl niedopatrzeniem

Zwolnienie z VAT w praktyce oznacza, że płatnikiem VAT staje się sklep. W UK

trochę łatwiej niż w PL jest go przerzucić na inna działalność, opodatkowaną vat

(tak robią hipermarkety), dlatego ten paradoks nie jest tak bardzo odczuwalny.

Paradoksalnie wprowadzenie VAT od żywności, szczególnie wysoko

przetworzonej/przemysłowej w kwocie mniejszej niż stopa bazowa mogłoby

doprowadzić do spadku cen i wpływów do budżetu.