Opublikowano:

Przyczyną zmowy cenowe Deweloperów

“Rząd mógłby więc znacznie przyspieszyć ten proces. Jak?

Zmniejszając limit ceny mieszkań w programie “Rodzina na swoim”

(państwo pomaga w spłacie kredytu mieszkaniowego). – Obecny limit

petryfikuje wysokie ceny – uważa nasz rozmówca.” – Cwany Deweloper,

który jeszcze za mało sie nachapał. Niski limit petryfikuje duze

ceny? Ciekawe? Podwyzszenie limitu tylko rozzuchwali Ich do

windowania cen właśnie!