Opublikowano:

Precz z obibokami z PIS żerującymi na Podatniku !

Trzeba sprywatyzować / zlikwidować WSZYSTKO do czego PODATNIK musi dokładać

kasę, dlatego że PODATNIK chce się ROZWIJAĆ, a nie łożyć kasę na politycznych

cwaniaków i ich związki zawodowe i agencje !!!

KRUS, agencje rządowe (rolne w szczególności), PKP, kopalnie, Lot, energetyka,

SŁUŻBA ZDROWIA (utworzyć Niepub. System Ubezp. Społecznych jako uzupełnienie

OBOWIĄZKOWEGO PAŃSTWOWEGO PAKIETU UBEZPIECZENIOWEGO) itd., itd.