Opublikowano:

no to wiemy dlaczego PLN tak się wzmacnia

Od 4,5 jesienią do 3,9 teraz, to ładnych kilkanaście procent. Poprzednie

wzmocnienie do 3,3 też było uwarunkowane strumieniem mieszkaniowym.
Ludzie! Nie trzeba kupować własnego mieszkanka. To zwiększa Wasze obciążenia,

zmniejsza mobilność, wydłuża czas dojazdu do pracy w przypadku jej zmiany, może

powodować straty w przypadku zmiany miasta (jeszcze przez długie lata nie

doczekamy kolejnego boomu, gdy naganiacze i naiwni będą wołali, że mieszkania

będą drożały).
W Niemczech 55% społeczeństwa przez całe życie nie kupi mieszkania, lecz będzie

żyło w wynajętych. Podobnie we Francji i pozostałych krajach UE15. W Polsce

(podobnie do Anglii, Danii i Irlandii) aż 80% społeczeństwa dorobi się własnego

mieszkania, czy to przez zakup, czy dziedziczenie.

Jednak rynek wynajmu jest w Polsce chory, gdyż – przeciwnie do całej Zachodniej

Europy – gminy nie biorą w nim udziału i ceny są już niemal na poziomie niemieckich.