Opublikowano:

Nie do końca tak było

Owszem respektowano prawa zastane (poza majątkami obywateli państw zaborczych), ale ustawa sejmowa z 1923 przecięła możliwość jakichkolwiek roszczeń do majątków utraconych w czasach zaborów. Paradoksem jest, że tą ustawę narusza obecnie komisja współna rządu i episkopatu.
– — – — – — – — – — – — – — – — – — – –

Neoliberalna wolność to m.in. prawo posiadania niewolników