Opublikowano:

Można wymienić te akcje na carskie obligacje

Wtedy do Putina po rekompensatę niech idą, po pierestrojce zrobiły się luzy w łagrach więc łatwo się pomieszczą.
– — – — – — – — – — – — – — – — – — – –

Neoliberalna wolność to m.in. prawo posiadania niewolników