Opublikowano:

kolej też płaci opłatę paliwową

kolej kupując ON płaci opłatę paliwową też. To opłata zamiast podatku drogowego.

Dlaczego kolej ma płacić za budowę i naprawę dróg??

dlaczego drogi i drogi żelazne mają być różnie traktowane??

Jaka to sprawiedliwość, że przewoźnicy drogowi nie muszą budować i utrzymywać

dróg po których jeżdżą??