Opublikowano:

KE zgodziła się na uprawę genetycznie zmodyfiko…

Say NO to GMO

Say NO to EC (EU)