Opublikowano:

Islandia tonie …

Niestety Islandia jest wręcz podręcznikowym przykładem gdy grupka kilku

bankierów i polityków doprowadza do ruiny państwo i jego obywateli.

Jak banki stały się niewypłacalne to trzeba było pozwolić im bankrutować.

Ucierpieli by wszyscy ale sytuacja była by czysta i nikt by nikogo nie oskarżał.

Ale rząd Islandii znacjonalizował upadający bank i wsparł swoich obywateli.

Bynajmniej nie dziwię się Brytyjczykom, że czują się oszukani. Jeżeli rząd

Islandii jest takim kozakiem to niech poniesie teraz wszystkie konsekwencje

swoich decyzji. Jak nic szykuje się katastrofa dla Islandii. Europa odwróci się

od tej wyspy, nie pożyczy złamanego Euro. Islandczycy banana czy nowy samochód

będą mogli sobie narysować albo w TV obejrzeć … choć jak się kilku urażonych

uprze to i sygnał z satelity zostanie wyłączony.

Religion can never reform mankind because religion is a slavery

—————————————————————

www.youtube.com/watch?hl=pl&v=njuqQFRBcV4&gl=PL