Opublikowano:

Era bez zarządu w KRS

Te dokumenty były następnie dostarczane do rzeczywiście funkcjonujących firm, dzięki czemu mogły one zawyżyć koszty, zaniżając należny podatek VAT.
Jeżeli zawyżano koszty, to w pierwszym rzędzie zaniżano należny podatek CIT, panowie dziennikarze. VAT niejako przy okazji, zresztą niekoniecznie. Jeden podatek nie ma nic wspólnego z drugim.
I proszę lepiej formułować zdania. W cytowanym wyżej można by się spierać, czy firmy, którym dostarczano dokumenty, czy też same dokumenty zawyżały koszty.
S.