Opublikowano:

Czyste łapówkarstwo

Czyste łapówkarstwo.
Urzędnik bez jasnych kryteriów będzie decydował o tym, komu dać koncesję na

nienaliczanie VAT. TO nowy sposób na wyłudzanie łapówek od obywateli.